Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2014

maarieminn

Mamo, smutno tu i obco 

drzewa inne rosną 

i ciszy nikt nie zna tu...


Mamo, nie myśl, że się skarżę 

żal mi tylko marzeń 

dziecięcych dni, moich dni...

— List do Matki V. Villas
maarieminn
4505 a550 500
Reposted fromdead-inside dead-inside viadobitnie dobitnie
maarieminn
6211 2b6f 500
magia zupy
maarieminn
5296 e50a
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viadobitnie dobitnie
maarieminn
1665 26b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobitnie dobitnie
maarieminn
Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Zacznij teraz.
— Goethe
Reposted frommonsoon monsoon viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
maarieminn
Motywacjo, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił...
— sad but true

October 18 2014

2217 2277
Reposted frompussyporn pussyporn viadobitnie dobitnie
maarieminn
Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego; możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko.
Czas to nie miernik...
Reposted fromsohard sohard viadobitnie dobitnie
maarieminn
- Nie wytrzymam tego wszystkiego...
- Wszyscy tak mówią, a wytrzymują. Człowiek nie sznurek, wszystko wytrzyma.
— "Rozmowy kontrolowane"
maarieminn
“ Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. ” 
Reposted fromjustyha justyha viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie

October 08 2014

maarieminn
2291 7291
aahahahhaa
Reposted frominanutshell inanutshell
maarieminn
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted frominanutshell inanutshell
maarieminn
Wracam. Ale nie przyjdę do siebie tak łatwo.
Reposted frominanutshell inanutshell
maarieminn
3669 79ef
Reposted fromfoods foods viaobliviate obliviate
maarieminn
1234 a571 500
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viaobliviate obliviate
maarieminn
3148 0c58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaobliviate obliviate
maarieminn
5748 4b1b
Reposted fromasalluhi asalluhi viaobliviate obliviate
maarieminn
Kobiety mają problem z hojnością. Mężczyzna daje im kawę - one mu serce.
Reposted frominanutshell inanutshell

August 23 2014

maarieminn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl